บอนสีไม้ใบฟอร์มสวยสะดุดตาและวิธีดูแลต้นไม้สไตล์บอนแบบง่าย ๆ ปลูกเองที่บ้านก็ได้ปลูกขายก็คล่อง

วิธีดูแลต้นไม้

บอนสี มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Caladium bicolor เป็นพืชในวงศ์ ARACEAE เป็นพืชสกุลบอนที่มีถิ่นกำเนิดมาจากอเมริกาใต้ จัดเป็นพืชมีพิษที่มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ ได้มีการแพร่กระจายไปยังประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรป อินโดนีเซีย และอินเดีย ต่อมาได้มีการแพร่ขยายพันธุ์เข้ามาในประเทศไทยเชื่อว่ามีการเข้ามาในประเทศไทยในช่วงยุคสมัยสุโขทัยและในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จประพาสยุโรปและมีการนำบอนสีเข้ามาเพาะพันธุ์ปลูกไว้ในประเทศไทยหลายสายพันธุ์ด้วยกัน

วิธีดูแลต้นไม้

https://www.lazada.co.th/products/ecosystem-lazada-i1652768467.html

โดยความเชื่อเกี่ยวกับบอนสีของคนไทยนั้นมีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณเชื่อว่าบัญชีเป็นไม้มงคลที่ควรจะปลูกเอาไว้ประจำที่พักที่อยู่อาศัยสถานที่ทำงานหรือสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกและผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้นให้มีความสุขความเจริญ มั่งคั่ง จึงได้มีการนิยมปลูกบอนสีกันอย่างแพร่หลายรวมถึงได้มีการเผยแพร่วิธีดูแลต้นไม้ชนิดนี้ออกมาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจปลูกอีกด้วย

วิธีดูแลต้นไม้

https://www.lazada.co.th/products/i1557486669.html

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบอนสีที่สามารถพบได้ทั่วไป

วิธีดูแลต้นไม้

https://www.pinterest.com/aboonpipat/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2/

บอนสีมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 0.5 เมตร มีลักษณะเป็นพุ่มกว้าง มีลำต้นฝังอยู่ใต้ดินโดยลำต้นจะมีลักษณะเป็นหัวฝังอยู่ใต้ดิน ลำต้นจะมีผิวที่เรียบสีน้ำตาลอ่อน บอนสีเป็นไม้โชว์ใบที่มีใบสวยงาม มีสีสันและลวดลายที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของแต่ละสายพันธุ์ ผิวใบเรียบ ขอบใบเรียบ ดอกจะมีเกสรเป็นแท่งยาวอยู่ตรงกลางดอก ดอกมีสีขาวและสีชมพู มีกลิ่นฉุน

ปัจจุบันพบว่ามีการเพาะพันธุ์บอนสีออกขายกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งบอนสีได้รับความนิยมและกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งในช่วง 2-3 ปีให้หลังมานี้ บอนสีเป็นพืชที่ปลูกง่ายวิธีการปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องดูแลมากเพียงแต่ต้องรักษาความชุ่มชื้นในดินอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะปลูกประดับบ้านเพื่อความสวยงามหรือปลูกเพื่อทำการค้าก็ล้วนแต่ต้องมีรู้ในวิธีดูแลต้นไม้เสียก่อนจึงจะสามารถปลูกให้เจริญเติบโตและงอกงามได้

วิธีดูแลต้นไม้โชว์ใบ บอนสี ไม้กระแสมาแรง

วิธีดูแลต้นไม้

https://thaipick.com/product/lazada/1995203

เรียกว่าไปไหนมาไหนช่วงนี้ใคร ๆ ก็มักจะพูดถึงบอนสีอยู่ตลอด ด้วยความที่เป็นไม้ประดับโชว์ใบสีสันเด่นสะดุดตาที่กำลังเป็นกระแสมากในขณะนี้ ซึ่งวิธีดูแลต้นไม้อย่างต้นบอนสีสามารถทำได้ดังนี้

ดิน – ก่อนปลูกควรมีการเตรียมดินก่อนปลูก โดยควรนำดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางอินทรีย์วัตถุมากมาใช้ในการปลูก ซึ่งผู้ที่เริ่มปลูกควรมีการเพิ่มอินทรียวัตถุในดินก่อนการปลูกเพื่อให้พันธุ์เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น อาทิเช่น นำปุ๋ยคอก กาบมะพร้าวแห้ง เศษใบไม้แห้ง ถ่านทุบ ฯลฯ มาใส่ผสมลงในดินที่จะนำไปปลูก คนให้เข้ากันกับดินแล้วจึงนำไปปลูก

น้ำ – เนื่องจากบอนสีเป็นไม้ที่ชื่นชอบความชุ่มชื้นมาก เมื่อปลูกลงดินแล้วผู้ปลูกจึงต้องรดน้ำให้ความชุ่มชื้นอย่างสม่ำเสมอ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น จะทำช่วยให้เจริญเติบโตได้รวดเร็ว

แสงแดด – ควรปลูกและจัดวางบอนสีในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงรำไร เช่น ริมระเบียง ใต้ต้นไม้ หรือหากจำเป็นต้องปลูกในบริเวณที่มีแดดจัดควรกางสแลนเพื่อช่วยบังแดด 50 % 

ปุ๋ย – การดูแลบอนสีโดยมากมักไม่ค่อยใส่ปุ๋ยบำรุงกันสักเท่าไหร่นัก แต่หากจะใช้ปุ๋ยบำรุงควรใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพในปริมาณพอเหมาะ

วิธีดูแลต้นไม้

http://www.storyth.com/?p=26614