วิธีการปลูกงาดำและสารพัดประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม

เกษตร

งาดำ ( Sesame ) เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ PEDALIACEAE มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Sesamum orientale L. จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญมากอีกชนิดหนึ่ง งาดำมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศเอธิโอเปียและได้มีการกระจายพันธุ์ไปยังประเทศต่างๆ รวมทั้งได้แพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทยด้วย ซึ่งในประเทศไทยได้มีการปลูกงาดำอยู่ไม่น้อย เนื่องจากงาเป็นพืชที่ทนแล้งและทนร้อนได้ดีจึงสามารถนำมาปลูกในบ้านเราได้ นิยมการขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ด มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 80 – 85 วัน และด้วยความที่งาดำเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีประโยชน์และสรรพคุณมากมายจึงทำให้งาดำเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง

เกษตร

https://herbitia.com/joint-benefit-of-black-sesame/

งาดำปลูกได้ไม่ยากอย่างที่คิด

การปลูกงาดำโดยการโรยเป็นแถวจะเริ่มจากการไถพรวนดินให้ละเอียดและคาดไถใหเมีระดับพื้นดินเท่ากัน ปล่อยตากแดดไว้ประมาณ 7 – 10 วัน ระหว่างนั้นควรมีการกำจัดศัตรูพืชรอไว้

– จากนั้นให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแล้วไถพรวนกลบอีกครั้ง

– เริ่มวิธีปลูกงาดำโดยการนำเมล็ดพันธุ์ของงาดำมาโรยลงในร่องแถวลึกประมาณ 5 เซนติเมตร ซึ่งระยะแถวควรมีความยาว 30 – 50 เซนติเมตร

– เมื่อครบ 15-20 วัน ให้นำปุ๋ยมาโรยบริเวณข้างๆแถวปลูกแล้วพรวนกลบไว้

– หากใช้วิธีปลูกงาดำแบบหว่านควรมีการหว่านปุ๋ยไปก่อนหนึ่งรอบ จากนั้นจึงหว่านเมล็ดพันธุ์งาดำตามลงไป

เกษตร

https://farmerspace.co/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81/

– การปลูกงาดำสามารถแบ่งการใส่ปุ๋ยตามสภาพดินได้ เช่น ดินทรายหรือดินร่วนปนทราย ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8 ไร่ละ 30-40 กิโลกรัม , ดินเหนียวสีแดง ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0 ไร่ละ 20-30 กิโลกรัม , ดินเหนียวสีดำหรือดินร่วนปนเหนียวสีน้ำตาล ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 40-0-0 , 21-0-0

– เมื่อเริ่มมีการงอกของต้นอ่อนแล้วควรมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ในปริมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยเฉพาะในช่วง 30-45 วัน หลังการปลูกที่เริ่มมีการติดดอก-ออกฝัก และหากพื้นที่ที่นำงาดำไปปลูกมีความชุ่มชื้นในดินอยู่แล้วอาจไม่จำเป็นต้องมีการรดนำก็ได้ เนื่องจากงาดำเป็นพืชที่ทนต่อสภาพความแล้งได้ดี

เกษตร

https://www.sanook.com/health/20249/

เมื่อฝักงาดำมากกว่า 80 % ขึ้นไป เริ่มมีสีเหลืองให้เริ่มการเก็บเกี่ยวงาดำได้ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของงาแต่ละชนิดที่นำมาปลูกด้วย โดยการตัดส่วนใต้ฝักล่างสุดนำไปมัดรวมกันเป็นมัดๆ จากนั้นนำไปตากแดด 5-7 วัน โดยใช้ผ้าใบรองไว้ด้านล่างเพื่อคอยรองรับเมล็ดงาดำที่อาจร่วงหล่นลงพื้น จากนั้นให้เคาะเอาเม็ดงาดำออกมาทั้งหมด หากยังมีเมล็ดที่ยังไม่แห้งดีให้ตากแดดทิ้งไว้อีกประมาณ 2-3 วัน จากนั้นนำมาคัดเอาเมล็ดลีบและเศษวัชพืชต่างๆที่ไม่ต้องการออกไป แล้วนำไปตากแดดเพื่อลดความชื้นอีกครั้งประมาณ 2-3 วันหรือจนกว่าเมล็ดจะแห้งสนิทก่อนนำมาบรรจุไว้ในภาชนะที่สะอาดต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจการปลูกงาดำเอาไว้ทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ก็สามารถนำวิธีปลูกงาดำนี้ไปลองทำตามดูได้ เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายๆไม่ซับซ้อนและไม่ยุ่งยากเลย รับรองว่าปลูกได้ผลผลิตดีแน่นอนค่ะ