วิธีปลูกยางพาราให้ได้ผลผลิตดีที่เกษตรกรควรรู้และวิธีสร้างรายได้สริม

เกษตร

 

 

ยางพารา ( Para Rubber ) เป็นไม้ยืนต้นที่อยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศบราซิลและประเทศเปรู มีชื่อพื้นเมืองว่า  เกาชู ( Cao Tchu ) ซึ่งเวลากรีดยางที่เหมาะสม คือ 6:00 – 8:00 น.เนื่องจากสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่ช่วงเวลาที่กรีดยางได้ปริมาณมากที่สุด คือ 1:00 – 4:00 น. เพราะเป็นช่วงเวลาที่ปริมาณน้ำยางมีมากที่สุด 

เกษตร

www.palangkaset.com

ในประเทศไทยการปลูกยางพารานิยมปลูกกันมากในโซนภาคใต้และปัจจุบันมีการกระจายการปลูกยางพารามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย ทำให้สวนยางพาราในประเทศไทยมีอยู่ค่อนข้างมาก และยังคงมีผู้ให้ความสนใจอยากลองปลูกโดยพยายามสรรหาวิธีปลูกยางพาราที่จะทำให้เจริญเติบโตเร็วและให้ผลิตดีด้วย

วิธีปลูกยางพาราให้เจริญเติบโตเร็ว

เกษตร

https://www.naikham.com/2013/01/4.html

 • ขั้นตอนแรกในการปลูกยางพาราจะต้องเริ่มจากการไถเตรียมดินก่อน เป็นการไถด้วยผานเพื่อเก็บตอและวัชพืช ตากดินเอาไว้ 15 วัน จากนั้นไถด้วยผาน7 อีกครั้ง
 • ทำการวัดและปักแนวปลูกโดยเว้นระยะปลูกประมาณ 3 x 7 เมตร 
 • ใช้รถแทรกเตอร์ขุดหลุมตามแนวที่ได้ทำการวัดและปักระยะเอาไว้ โดยขุดหลุมขนาด 40 x 60 เซนติเมตร 
 • ก่อนนำต้นพันธุ์ยางพาราลงปลูกควรใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมก่อน ซึ่งปุ๋ยที่ใส่จะเป็นปุ๋ยร็อคฟอสเฟต สูตร 0-3-0 ใส่ในปริมาณ 150 กรัมต่อหลุม ตามด้วยการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณ 1 / 2 กิโลกรัม จากนั้นนำดินมากลบปุ๋ยประมาณครึ่งหลุม 
 • เกษตร

  http://www.clnr.chula.ac.th/index.php/activities-2559/175-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E2%80%9C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E2%80%9D

 • นำต้นพันธุ์ยางพาราที่ปลูกไว้ในถุงดำมาตัดบริเวณก้นถุงทิ้งประมาณ 1 นิ้ว จากนั้นใช้มีดกรีดลากเป็นแนวยาวตั้งแต่ปากถุงมาจนถึงก้นถุง นำไปใส่ลงในหลุมกลบดินฝังครึ่งถุงและเหลือให้โผล่ขึ้นมาเหนือดินครึ่งถุง จากนั้นค่อยๆดึงถุงออกแล้วจึงกลบดินฝังจนเต็มหลุมโดยให้ใช้มือกดดินเบาๆ
 • หลังการปลูกให้นำฟางแห้ง , เศษเปลือกถั่วลิสง , ใบไม้แห้ง ฯลฯ มาวางคลุมอีกชั้นบริเวณโคนหลุมเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน
 • สวนยางพาราที่ไม่ได้มีแค่ยางพารา

  เกษตร

  www.money.kapook.com

  แม้ว่าจะได้รู้วิธีปลูกยางพาราให้ได้ผลิตดีกันไปแล้ว แต่เพื่อรองรับสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปลูกยางพาราจึงอยากแนะนำให้พี่น้องชาวเกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นแซมในบริเวณพื้นที่ว่างระหว่างแถวของต้นยางพาราด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย

  เกษตร

  www.sanook.com

  พืชที่สามารถปลูกแซมต้นยางพาราได้ในช่วง 3 ปีแรก ที่ยังไม่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยมากมักจะเป็นพืชอายุสั้นๆ ที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกและเก็บเกี่ยวไม่นาน อาทิเช่น มะละกอ , สับปะรด , เสาวรส , ผักกูด , ข้าวโพด , ถั่วลิสง , แตงโม , ถั่วเหลือง , ถั่วเขียว , กล้วย , มันสำปะหลัง , หญ้าม่วง , หญ้าขน , อ้อยคั้นน้ำ ฯลฯ ซึ่งพืชแต่ละชนิดที่กล่าวมามีวิธีและเทคนิคในการปลูกแตกต่างกันออกไป หากสนใจอยากปลูกแนะนำให้เกษตรกรศึกษาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมก่อนเริ่มการปลูกเพื่อผลผลิตที่ดีค่ะ