แนะนำวิธีการปลูกมันสำปะหลังขั้นพื้นฐานสำหรับเกษตรกรเพื่อผลผลิตที่ดี

ในการปลูกพืชไร่แต่ละชนิดความต้องการหรือธรรมชาติของพืชแต่ละชนิดย่อมไม่เหมือนกัน ชาวเกษตรกรจึงต้องทำความเข้าใจวิธีการปลูกให้เข้าใจเสียก่อน และวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการปลูกมันสำปะหลังเพื่อให้ชาวเกษตรกรที่ต้องการให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น มันสำปะหลังหัวจะมีขนาดใหญ่และได้น้ำหนักดีขึ้นด้วย

เกษตร

https://www.thairath.co.th/news/society/1760296

วิธีการปลูกมันสำปะหลังเพื่อผลผลิตที่ดี

ในการปลูกพืชแต่ละชนิดจำเป็นต้องเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมหรืออาจจะพูดได้ว่าการเลือกชนิดพืชมาปลูกต้องคำนึงถึงสภาพดินก่อน แล้วจึงเลือกชนิดของพืชที่เหมาะสมกับดินมาปลูกจะช่วยให้มีโอกาสที่จะได้ผลผลิตที่ดีมากขึ้นนั่นเอง

เกษตร

https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/977275

การเตรียมดิน

วิธีการปลูกมันสำปะหลังขั้นพื้นฐานสำหรับเกษตรกรเพื่อผลผลิตที่ดีควรเริ่มจากการเตรียมดิน ซึ่งควรจะเป็นดินประเภทดินร่วนปนทรายที่สามารถระบายน้ำได้ดี หลีกเลี่ยงการปลูกในพพื้นที่ที่มีน้ำขังเพราะจะทำให้หัวมันเน่าได้ง่าย การปลูกมันสำปะหลังในดินที่เนื้อไม่แน่นและแข็งจนเกินไปจะช่วยให้สามารถเจริญเติบโตได้ดี มีขนาดใหญ่ได้น้ำหนักดี และสามารถเก็บเกี่ยวได้ง่าย ซึ่งอันที่จริงแล้วมันสำปะหลังสามารถปลูกได้ในดินเกือบทุกสภาพแต่การปลูกในดินร่วนปนทรายจะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพมากกว่าดินประเภทอื่นนั่นเอง มันสำปะหลังยังสามารถทนได้แม้ว่าดินจะมีค่าความเป็นกรดสูงแต่ไม่ชอบดินที่มีสภาพเป็นด่าง ก่อนปลูกจะต้องมีการไถดินให้ดินมีเนื้อร่วนเสียก่อน จากนั้นไถยกร่องสูงเป็นแถวยาวเพื่อเตรียมปลูกในขั้นตอนต่อไป

การปลูกลงดิน

การเลือกพันธุ์สำปะหลังมาปลูกนั้นเกษตรกรควรเลือกลำต้นที่มีอายุ 8 เดือนขึ้นไป จากนั้นนำมาตัดเป็นท่อนๆประมาณ 20 เซนติเมตร นำมาปักลงดินให้เฉียง 45 องศา โดยให้ปักลงดิน 2/3 ส่วน อีก 1 ส่วนปล่อยให้โผล่พ้นดินเพื่อการเจริญเติบโตต่อไป ควรเว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 80 x 100 เซนติเมตร

การใส่ปุ๋ย

วิธีการปลูกมันสำปะหลังยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากนั่นก็คือ การใส่ปุ๋ย โดยเกษตรกรควรเลือกปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 หรือ 15-15-15 ในอัตราส่วน 50 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ไร่ ช่วงเวลาที่เหมาะต่อการใส่ปุ๋ยบำรุงจะใส่เพียงครั้งเดียวคือ เมื่ออายุครบ 1 เดือน และควรใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินที่ความชุ่มชื้นเพื่อให้ปุ๋ยสามารถละลายซึมลงดินได้ เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วอย่าลืมกลบดินอีกหนึ่งรอบด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียปุ๋ยไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งอาจทำให้ต้องสูญเสียปุ๋ยไปมากถึง 50 % เลยทีเดียวค่ะ

เกษตร

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/597242/

เมื่อรู้วิธีการปลูกมันสำปะหลังไปแล้วเรามาดูช่วงเวลาที่เหมาะกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตกันบ้าง โดยชาวเกษตรกรควรเก็บเกี่ยวในช่วง 10-12 เดือน เพราะจะได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ดีที่สุด แต่ทั้งนี้อาจจะเก็บเกี่ยวในช่วงที่ครบ 8 เดือนก็ได้ ขึ้นอยู่กับราคาขึ้น-ลงของตลาดในช่วงนั้นๆ และเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วควรส่งขายภายใน 3 วัน เพราะหากเก็บเอาไว้นานกว่านั้นหัวมันจะเริ่มเน่าเสียหายไม่ได้ราคานั่นเอง