แนะนำวิธีปลูกอ้อย ปลูกยังไงให้ได้ผลดีและมีคุณภาพ

เกษตร

 

 

อ้อย เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับไผ่ หญ้า และธัญพืช พบว่ามีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย นอกจากจะใช้ประโยชน์จากน้ำอ้อยแล้ว ส่วนชานอ้อย ก็ยังสามารถนำมาใช้ทำกระดาษ พลาสติก เชื้อเพลิง และอาหารสัตว์ , กากน้ำตาล สามารถนำมาหมักทำเป็นเหล้ารัม ได้ ฯลฯ 

เกษตร

www.77kaoded.com

อ้อยจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ชาวเกษตรกรพยายามคิดค้นวิธีปลูกอ้อยหลากหลายวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ดี โดยธรรมชาติของอ้อยแล้วเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนและมีความชุ่มชื้น ประเทศที่อยู่ในแถบเขตร้อน เช่น บราซิล คิวบา อินเดีย ขึงสามารถปลูกอ้อยได้ผลผลิตดีกว่าที่อื่น ในส่วนประเทศไทยแม้จะมีสภาพภูมิอากาศร้อนและจัดอยู่ในเขตร้อน แต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องอาศัยวิธีการปลูกอ้อยและการดูแลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ซึ่งวิธีปลูกอ้อยที่จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีสามารถทำได้ดังนี้

เกษตร

www.hellokhunmor.com

ปลูกอ้อยอย่างไรให้เจริญงอกงามและได้ผลผลิตดี

การปลูกอ้อยอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่นัก แต่การปลูกให้เจริญงอกงามและมีผลผลิตที่ดีจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างและวิธีปลูกอ้อยเพื่อให้ได้ผลผลิตดีนั้นมีขั้นตอนดังนี้

– เริ่มจากการเลือกพื้นที่ในการปลูก โดยควรเลือกปลูกในที่ดอนที่มีสภาพเป็นดินร่วนซุย สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำท่วมขัง มีแสงแดดจัดหรือแดดส่องถึงตลอดวัน ควรมีการปรับระดับดินและแบ่งแปลงเพื่อทำการปลูกให้เรียบร้อย จากนั้นให้เริ่มไถดินเพื่อให้ดินมีความร่วนซุยซึ่งควรไถประมาณ 2-3 ครั้งหรือไถมากกว่านั้นเพื่อให้ดินมีความร่วนซุยอยู่ที่20นิ้วขึ้นไป ทั้งนี้ก็เพื่อให้รากของต้นอ้อยสามารถเจริญเติบโตและแผ่กระจายได้เป็นวงกว้างซึ่งจะส่งผลให้อ้อยมีการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเอง

– จากนั้นเลือกพันธุ์อ้อยที่มีคุณภาพดี โดยควรเลือกอ้อยปลูกใหม่ที่มีอายุประมาณ 8-10 เดือน ท่อนพันธุ์ที่จะนำมาปลูกในหนึ่งท่อนควรจะมีตาอ้อยอยู่ประมาณ 2-3 ตา หรือจะใช้วิธีวางลงปลูกทั้งลำเลยก็ได้ ควรเป็นต้นพันธุ์ที่ไม่มีโรคและแมลง รวมถึงจะต้องมีตาอ้อยที่สมบูรณ์และควรเลือกที่มีกาบใบหุ้มเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของตาอ้อย เมื่อจะปลูกจึงค่อยนำกาบใบที่หุ้มอยู่ออกไป

วิธีปลูกอ้อยในขั้นตอนต่อไปก็คือ การเริ่มปลูกลงดินซึ่งการปลูกสามารถทำได้ทั้งแบบใช้แรงงานคนและการใช้รถปลูกแทน วิธีหลังจะช่วยให้ประหยัดแรงงานคนและทำได้รวดเร็วมากกว่า ทำให้ในปัจจุบันคนนิยมใช้เครื่องจักรปลูกแทนการใช้กำลังคนเป็นส่วนใหญ่ แต่ในที่นี่จะขอพูดถึงการใช้แรงคนปลูกเพราะการใช้รถปลูกนั้นทำได้ง่ายกว่ามากและไม่ซับซ้อน

เกษตร

www.technologychaoban.com

– เมื่อเราได้ทำการเตรียมดินแล้วจากนั้นก็จะเป็นการยกร่อง โดยจะต้องทำการขุดยกร่องโดยเว้นระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 1-1.5 เมตร จากนั้นนำปุ๋ยรองพื้นมาใส่ก่อนเริ่มปลูกโดยควรใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น 15-15-15 , 16-16-16 , 12-10-18 ในอัตราส่วน 50-100 กิโลกรัม ต่อไร่ แล้วจึงนำท่อนหรือลำอ้อยมาวางแบบเรียงเดี่ยว ( ปัจจุบันนิยมการปลูกแบบฝังทั้งลำ ) จากนั้นกลบดินให้หนาประมาณ 3-5 เซนติเมตร ในการปลูกอ้อยควรเริ่มปลูกในช่วงต้นฤดูฝน แต่หากเลือกปลูกช่วงปลายฤดูฝนเกษตรกรจะต้องทำการกลบดินให้หนาเป็นสองเท่าของการปลูกช่วงต้นฤดูฝน เพื่อป้องกันการคายน้ำในดินเร็วเกินไป หากเป็นช่วงฤดูแล้งควรมีการรดน้ำให้ความชุ่มชื้นเพิ่มเติมด้วย

– เมื่ออ้อยมีอายุประมาณ 3-4 เดือน จะมีการใส่ปุ๋ยอีกครั้งโดยเน้นปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียม ในอัตราส่วน 50 กิโลกรัม ต่อไร่ จากนั้นฝังกลบให้เรียบร้อย โดยทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยควรทำขณะที่ดินมีความชื้น

– เมื่ออ้อยปลูกมีอายุได้ประมาณ 12-14 เดือน จึงจะเริ่มการเก็บเกี่ยว ซึ่งในการเก็บเกี่ยวสามารถทำได้ทั้งแบบใช้กำลังคนและแบบใช้เครื่องจักรช่วยเก็บเกี่ยว ปัจจุบันนิยมการใช้เครื่องจักรเนื่องจากสามารถทำได้รวดเร็วกว่า หากเป็นกรณีการเก็บเกี่ยวอ้อยตอจะเก็บเกี่ยวกันในช่วงที่อ้อยมีอายุประมาณ 9-12 เดือน

เกษตร

www.mitrpholmodernfarm.com

ในการปลูกอ้อยนั้นนอกจากวิธีปลูกอ้อยที่เกษตรกรควรรู้แล้วยังมีเรื่องที่เกษตรกรส่วนใหญ่ทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ด้วย นั่นก็คือ การเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวเพราะต้องการให้การเก็บเกี่ยวทำได้สะดวกขึ้น โดยที่ไม่รู้เลยว่าการทำแบบนั้นจะทำให้อ้อยด้อยคุณภาพลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหากเกษตรกรอยากได้อ้อยที่ดีมีคุณภาพและมีผลผลิตที่มากขึ้นจึงไม่ควรเผาแต่ควรเก็บเกี่ยวด้วยการตัดอ้อยสด เน้นวิธีปลูกอ้อยที่ถูกต้องและหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ก็จะได้อ้อยที่ดีมีคุณภาพพร้อมกับผลผลิตที่มากขึ้นแล้วล่ะค่ะ

เกษตร

www.77kaoded.com