จุลินทรีย์ ทางการเกษตร คืออะไร ? แต่รู้ไหมว่าสำคัญแต่เกษตรกรอย่างมาก

จุลินทรีย์ ทางการเกษตร

จุลินทรีย์ ทางการเกษตร คือ สิ่งมีชีวิตที่มีส่วนสำคัญต่อการเกษตร และคำถามว่า “จุลินทรีย์ มีอะไรบ้าง” คำตอบคือมีหลายชนิดด้วยกัน เบื้องต้นมีมากถึง 7 ชนิด อาทิเช่น แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อราเส้นใย ไวรัส สาหร่าย โปรโตซัว หรือ แอคโนมัยซิท เป็นต้น โดยทุกกลุ่มมีความสำคัญต่องานเกษตรของเกษตรกรอย่างมาก หรืออาจจะบอกว่ามีความสำคัญต่อทุกกระบวนการในการทำเกษตรก็ว่าได้ แต่จะต้องเลือกใช้ตัวดีเป็นหลักเท่านั้น เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดความเสียหายจากปัญหาต่าง ๆ ตามมา

microorganism1

จุลินทรีย์ ทางการเกษตรพระเอกที่เกษตรกรขาดไม่ได้

จุลินทรีย์ ทางการเกษตรมีประโยชน์รอบด้านจนทำให้เกษตรกรจะเลือกใช้บ่อยครั้ง ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช รวมถึงมีประโยชน์ต่อดินและน้ำโดยตรง ทั้งนี้เราสามารถขยายพันธุ์หรือเพิ่มปริมาณได้ตลอดเวลา เพราะปัจจุบันมีวิธีการทำหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน ส่วนประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้จากการใช้มีดังต่อไปนี้ 

microorganism2

ประโยชน์ต่อดิน 

มาเริ่มกันประโยชน์ต่อดินโดยตรงอย่างเช่น “จุลินทรีย์ สังเคราะห์ แสง”เป็นต้น โดยประโยชน์ที่มีต่อดินนั่นก็คือช่วยย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์ จากนั้นคอยช่วยตรึงไนโตรเจนพร้อมเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้กับดิน จนทำให้ดินร่วนซุย มีอากาศเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าเดิม อีกทั้งช่วยเพิ่มธาตุอาหารที่เหมาะกับต้นไม้ทุกชนิดมากขึ้นไปอีก พร้อมกับช่วยลดปัญหาจุลินทรีย์ไม่ดีในดินอีกหนึ่งสาเหตุทำให้เกิดโรคในพืชได้ 

ประโยชน์ต่อน้ำ

ต่อกันด้วยประโยชน์จากการใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรนั่นก็คือ การนำมาใช้เพื่อจัดการระบบน้ำภายในพื้นที่ที่เกษตรกรรม โดยจุลินทรีย์ที่ชื่อว่า EM พระเอกของงานที่จะคอยเป็นกุญแจสำคัญต่อการจัดการระบบน้ำเสียให้ดีขขึ้น จนเหมาะแก่การเพาะปลูกหรือการทำเกษตรกรรมต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงยังช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ จากแหล่งน้ำได้อีกด้วย 

ประโยชน์ต่อพืชผล

สำหรับประโยชน์จากการใช้งานจุลินทรีย์ในการเกษตรคือ สามารถนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นเพื่อทำยาปราบศัตรูพืชทั้งสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า แมลง หรือแมง รวมถึงศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ ที่คอยกัดกินและทำลายพืชผลจนเกิดความเสียหายบ่อย ๆ รวมถึงเป็นการป้องกันปัญหาโรคพืชต่าง ๆ ที่มีปัจจัยการเกิดรอบด้าน แบบไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดสารตกค้าง เพราะจุลินทรีย์ที่ใช้มาจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอน 

microorganism

จุลินทรีย์ ทางการเกษตรใช้ให้เป็นมีประโยชน์ใช้ไม่เป็นเท่ากับโทษแน่นอน

จุลินทรีย์ ทางการเกษตรแม้ว่าจะมีประโยชน์มากมาย แต่ในส่วนของโทษ ของจุลินทรีย์ ทาง การเกษตรมีเช่นเดียวกัน ด้วยบางชนิดจะมีผลเสียในส่วนของโรคต่าง ๆ หากใช้ปริมาณมากเกินไป ดังนั้นเพื่อความสบายใจของเกษตรกรและการใช้งานที่ถูกต้องควรปรึกษากลุ่มผู้เชี่ยวชาญก่อนนำมาใช้ด้วยตัวเอง เพื่อช่วยให้กาหรทำเกษตรเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง tipsoftree.com

อ่านบทความเพิ่มเติม