ต้นวาสนา ราชินีแห่งไม้ประดับ สวยงาม เหมาะกับทุกบ้าน

ต้นวาสนา

ต้นวาสนา เป็นไม้ประดับชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน โดยจัดด้วยว่าเป็นไม้มงคลที่จะช่วยเสริมดวงให้กับคนในบ้านได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และยังถือว่าเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของลักษณะใบและลำต้นที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เสริมบรรยากาศภายในบ้านให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ความหมายของต้นวาสนา

ต้นวาสนา ตามความเชื่อของโบราณถือว่าเป็นไม้มงคลที่จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับคนในบ้านได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ มีโชคมีลาภมีความเจริญรุ่งเรืองทางหน้าที่การงาน ทำให้ถือว่าเป็นไม้ประดับที่คนส่วนใหญ่นิยมชื่นชอบไปปลูกประดับอาคารบ้านเรือนเพื่อเสริมสิริมงคลและให้บรรยากาศรอบๆ มีความร่มรื่นและรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้น

ความหมายของต้นวาสนา

ความหลากหลาย สวยงาม และสง่างามของต้นวาสนา

ต้นวาสนาเป็นไม้พุ่มที่มีลักษณะสีสันที่สวยงาม บริเวณลำต้นมีสีน้ำตาลอมเทา มีขนาดสูงประมาณ 5-10 เมตร ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวเรียวยาว บริเวณปลายใบมีลักษณะแหลมและโค้งลง ถือว่าเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามและดูเป็นเอกลักษณ์มากที่สุด ส่วนใหญ่นิยมนำไปปลูกประดับบริเวณอาคารต่างๆ และบ้านเรือนเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้ร่มรื่น

ที่มาที่ไปของต้นวาสนา

ต้นวาสนามีถิ่นกำเนิดในประเทศเอธิโอเปีย และไนจีเรีย โดยถือว่าเป็นไม้ประดับที่มีความเอกลักษณ์ในเรื่องของบริเวณใบที่มีความสวยงามมากที่สุด ซึ่งจะช่วยเสริมบรรยากาศภายในบ้านและอาคารต่างๆ ให้มีพื้นที่สีเขียวและดูสบายตามากขึ้น โดยจัดว่าเป็นไม้มงคลที่จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับคนในบ้านได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ มีหน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรืองและราบรื่นในการทำกิจการต่างๆ 

ความนิยมของ ต้นวาสนา

ความนิยมของต้นวาสนา

วาสนา เป็นต้นไม้ประดับยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่นิยมเลือกปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและอาคารต่างๆ ให้มีความสวยงามและมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นไม้มงคลที่จะช่วยเสริมดวงให้ผู้ปลูกและคนในบ้านได้พบเจอแต่ลาภวาสนาที่ดี ช่วยส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานให้ราบรื่นมากขึ้น และยังเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามและมีขั้นตอนในการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากอีกด้วย

เทคนิคการปลูกต้นวาสนา

ต้นวาสนาเป็นต้นไม้ประดับในบ้านที่มีวิธีการปลูกที่ไม่ยุ่งยาก ส่วนใหญ่จะนิยมการปลูกแบบปักชำโดยการนำลำต้นเป็นท่อนยาวๆ ประมาณ 6-8 นิ้ว มาแช่ลงในน้ำในถาดตื้นๆ จากนั้นนำไปปลูกลงในดิน แล้วหมั่นรดน้ำอย่างเป็นประจำเพื่อช่วยให้การเจริญเติบโตของต้นวาสนามีความสวยงามอย่างเต็มที่

ที่มาที่ไปของ ต้นวาสนา

วิธีการดูแลรักษา

วาสนา เป็นต้นไม้ประดับปลูกง่ายที่มีขั้นตอนในการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยาก สำหรับดินที่เหมาะสมในการปลูก จะเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ที่มีลักษณะความชื้นแบบปานกลาง ในส่วนของการรดน้ำต้องมีการรดน้ำประมาณ 5-7 วันต่อครั้ง และเป็นไม้ประดับที่ต้องการแสงแดดแบบรำไรไปจนถึงแสงแดดจัดที่จะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตได้ดี

โรคและแมลงศัตรูพืช

วาสนาเป็นไม้ประดับที่มีขั้นตอนการดูแลที่ไม่ยุ่งยาก มาพร้อมกับลักษณะโดดเด่นในเรื่องของลำต้นที่สวยงามมีความเป็นเอกลักษณ์มากที่สุด แต่ในบางครั้งอาจจะพบเจอในเรื่องของโรคและแมลงศัตรูพืชต่างๆ ที่อาจจะมารบกวนในการเจริญเติบโต ซึ่งโรคและแมลงศัตรูพืชที่เราควรเรียนรู้ในเรื่องของแก้ไขปัญหาก็มีรายละเอียดดังนี้

  • โรคใบไหม้

สำหรับโรคใบไหม้ส่วนใหญ่เกิดจากการเจอแสงแดดแรงๆ หรือมีอากาศร้อนที่จัดจนเกินไป ส่งผลที่ทำให้ใบเริ่มแห้งและมีการเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นควรย้ายกระถางต้นวาสนาเอาไปไว้ในบริเวณที่มีแดดแบบรำไร จากนั้นให้ตัดใบที่มีการไหม้ออกทันที จากนั้นรดน้ำตามปกติเพื่อให้ต้นวาสนาสามารถฟื้นตัวได้รวดเร็ว

  • โรคใบจุด

สำหรับโรคใบจุดเกิดจากสาเหตุการปลูกต้นวาสนาในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก ทำให้เชื้อราในอากาศเข้าทำลายบริเวณใบจนเกิดความเสียหายได้ สำหรับวิธีการแก้ไขให้นำต้นวาสนามาปลูกบนบริเวณที่มีบรรยากาศถ่ายเทได้สะดวกสบาย มีแสงแดดส่องถึง ก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ทันที

ดูแลต้นวาสนา

ความเชื่อเกี่ยวกับ ต้นวาสนา

สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับวาสนาถือว่าเป็นไม้มงคลที่จะช่วยบันดาลให้เกิดความสุขในชีวิต มีหน้าที่การงานที่สมหวังได้ตามปรารถนา ซึ่งคนส่วนใหญ่นำไม้ชนิดนี้มาประดับบ้านและอาคารต่างๆ เพื่อเสริมโชคลาภให้กับตนเองและผู้อาศัย และยังถือว่าเป็นไม้ประดับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความสวยงามและดูเป็นเอกลักษณ์ที่สุด

ปลูกต้นวาสนา

สายพันธุ์ของต้นวาสนา

สำหรับสายพันธุ์ของวาสนาในปัจจุบันถือว่ามีหลากหลายชนิดด้วยกันเลยทีเดียว แต่ละชนิดก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะตัว ดังนั้นสายพันธุ์ของต้นวาสนาที่มีความสวยงามและได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้ก็มีดังนี้

  • ต้นวาสนาอธิษฐาน

มีลักษณะใบอ่อนและมีแถบสีเหลืองคาดอยู่ตามความยาวของใบ ซึ่งถ้าใบมีลักษณะแก่จะเป็นสีเขียวทั้งหมด อีกทั้งยังถือว่าเป็นสายพันธุ์ต้นวาสนาที่คนส่วนใหญ่นิยมปลูกกันเป็นจำนวนมาก เพราะมีความหมายที่ดี สามารถดูแลรักษาได้ง่ายไม่ยุ่งยากอีกด้วย

  • ต้นวาสนาประกายเงิน

โดยจะมีขนาดต้นและใบที่มีความสวยงาม บริเวณใบจะมีความด่างเป็นสีเหลืองประกายทอง ที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆ จึงถือว่าเป็นไม้มงคลอีกสายพันธุ์หนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมปลูกเพื่อประดับ บ้าน และเสริมบารมีให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ มากขึ้น

  • ต้นวาสนาด่าง

บริเวณใบจะมีลักษณะใบสั้นและมีความด่างเป็นสีเหลืองที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุด สำหรับลำต้นจะมีความสูงที่ไม่ใหญ่จนเกินไป จึงเหมาะสมกับการปลูกประดับในบริเวณบ้านและอาคารต่างๆ มากที่สุด โดยถือว่าเป็นไม้มงคลอีกสายพันธุ์หนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมปลูกเพื่อเสริมบารมีและหน้าที่การงานอีกด้วย

บทส่งท้าย

ต้นวาสนาเป็นไม้ประดับที่จะช่วยเสริมบารมีให้กับคนในบ้านได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ มากขึ้น เป็นพันธุ์ไม้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของลักษณะลำต้นและใบที่สวยงาม ซึ่งจะช่วยเสริมบรรยากาศภายในบ้านและอาคารต่างๆ ให้มีความสดชื่นและมีความร่มเงามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

ขอขอบคุณคลิปจาก Muuyehn Studio

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ tipsoftree.com

7 ต้นไม้ประดับ ตกแต่งบ้านสวยงามและสร้างบรรยากาศร่มรื่น