ไฮเดรนเยีย เสน่ห์แห่งสีสัน มาดูเทคนิคการปลูก และการดูแลให้สวยงามกันดีกว่า

ไฮเดรนเยีย
ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย เป็นดอกไม้ที่มีความหมายที่ดี โดยในปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมนำดอกไม้ชนิดนี้มามอบให้กับคุณแม่หรือคนสำคัญในช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญต่างๆ เพราะเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามมีความเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นในบทความนี้จึงพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับดอกไฮเดรนเยีย กันให้มากขึ้นพร้อมกับได้พบกับวิธีการปลูกมีวิธีดังนี้

วิธีปลูกไฮเดรนเยีย

เกี่ยวกับดอกไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย เป็นดอกไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศจีนและญี่ปุ่น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการขยายพันธุ์ไปยังหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากพระองค์ชื่นชอบการปลูกต้นไม้และดอกไม้ในพระราชวัง มีการนำดอกไม้ชนิดนี้มาประดับตกแต่งแจกันหรือตกแต่งขนมหวานที่ใช้สำหรับงานมงคลเพื่อเพิ่มความสวยงามอีกด้วย

อธิบายความสวยงามและเอกลักษณ์ของไฮเดรนเยีย

ดอกไฮเดรนเยีย เป็นดอกไม้ที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาจัดช่อดอกไม้หรือปลูกไว้บริเวณบ้าน เนื่องจากมีความสวยงามและมีสีสันที่หลากหลายด้วยกัน โดดเด่นในเรื่องของลักษณะดอกที่เป็นพุ่มสวยงาม มองแล้วดูสบายตา โดยถือว่าเป็นไม้ดอกที่จะช่วยให้บรรยากาศภายในบ้านมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเมื่อใช้ตกแต่งแจกันอีกด้วย

วิธีดูแล ไฮเดรนเยีย

ความนิยมของไฮเดรนเยีย

ดอกไฮเดรนเยีย ถือว่าเป็น ราชินีแห่งดอกไม้ เป็นตัวแทนสื่อความหมายของความละเอียดอ่อนความใส่ใจ สามารถมอบแทนความรู้สึกขอบคุณหรือจริงใจได้เช่นกัน และเป็นดอกไม้ที่มีลักษณะพิเศษในเรื่องของสีสันที่มีความสวยงามมีรูปทรงที่แปลกตากว่าดอกไม้ชนิดอื่นๆ จึงทำให้ใครหลายคนชื่นชอบดอกไม้ชนิดนี้เป็นอย่างมาก และนิยมนำดอกไฮเดรนเยียมาปลูกประดับในบริเวณบ้าน

สายพันธุ์ ไฮเดรนเยีย

สายพันธุ์ของไฮเดรนเยีย

สำหรับสายพันธุ์ของ ดอกไฮเดรนเยีย โดยทั่วไปมีมากกว่า 80 สายพันธุ์จากทั่วโลก และมีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มดอกใหญ่และกลุ่มดอกเล็ก ซึ่งจะมีความสวยงามแตกต่างกันไป และสายพันธุ์ของ ดอกไฮเดรนเยียที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันก็มี 4 สายพันธุ์คือ ไฮเดรนเยียไร้ใบ ไฮเดรนเยียไม้เลี้อย ไฮเดรนเยียพุ่ม และไฮเดรนเยียป่า

ปลูกไฮเดรนเยีย

เทคนิคการปลูกไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยียเป็นไม้ดอกที่จะต้องอาศัยความใส่ใจในการดูแลตั้งแต่การเพาะปลูกในระยะเริ่มแรกมากที่สุด ให้ความสำคัญในเรื่องของ ปุ๋ย และน้ำในปริมาณที่เหมาะสม และควรระวังในเรื่องของโรคและแมลงที่อาจจะมากัดกินบริเวณใบและดอกให้เกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้นเทคนิคการปลูกดอกไฮเดรนเยียเพื่อให้มีความสวยงามตามแบบที่ต้องการมีดังนี้

เลือกดินที่เหมาะสม

การเตรียมดินในการปลูกดอกไฮเดรนเยีย จะต้องมีการเตรียมดินประมาณ 2 ลิตร ส่วนผสมหลักก็คือ ดินร่วน ใบก้ามปู แกรบดิน มะพร้าวสับที่ผ่านการหมักแล้ว มูลไส้เดือน หินภูเขาไฟ นำมาใส่กระถาง ในจุดที่ต้องการเพาะปลูก โดยการที่เตรียมดิน ตามส่วนประกอบหลักที่แนะนำไปข้างต้นจะทำให้การเจริญเติบโตของดอกไฮเดรนเยียมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เลือกแสงแดดที่เหมาะสม

แสงแดดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของไฮเดรนเยีย มากที่สุดเลยก็ว่าได้ โดยเป็นไม้ดอกที่ชื่นชอบแสงแดดแบบรำไร แต่ไม่ควรนำไม้ดอกชนิดนี้ไปถูกแสงแดดเป็นเวลานานเพราะจะอาจจะทำให้บริเวณดอกและต้นเกิดการไหม้และมีความเสียหายได้ อีกทั้งการที่ดอกไฮเดรนเยียได้รับปริมาณแสงแดดอย่างเพียงพอจะทำให้มีดอกและใบที่สวยงามพร้อมจัดจำหน่ายอีกด้วย

ดอกไฮเดรนเยีย

วิธีการปลูกไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยียเป็นพืชนิยมปลูกด้วยกันปักชำ ซึ่งจะมีการปักชำในช่วงฤดูร้อนหรือฤดูฝน โดยถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการเพาะปลูก ซึ่งการปลูกให้มีดอกและใบที่สวยงามจะต้องดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของน้ำและปุ๋ยในการบำรุงอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นวิธีการปลูกไฮเดรนเยียแบบที่ถูกต้องมีดังนี้

การให้น้ำและปุ๋ย

สำหรับการให้น้ำจะต้องมีค่า pH อยู่ที่ประมาณ 5.5 และไม่ควรรดน้ำแบบแฉะจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้บริเวณใบและดอกเกิดการเน่าได้อย่างรวดเร็ว สำหรับช่วงเวลาการให้น้ำจะต้องให้ในช่วงเวลาเช้าเท่านั้น ในส่วนของการให้ปุ๋ยก็ควรให้ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก็จะช่วยให้ไฮเดรนเยีย สามารถเจริญเติบโตได้ดี

การดูแลไฮเดรนเยีย

การดูแลไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยียเป็นไม้ดอกที่ไม่ชอบน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับไม้ดอกชนิดอื่นๆ โดยเราจะต้องดูแลรักษาในเรื่องของการให้น้ำอย่างถูกวิธีและห้ามให้น้ำขังบริเวณดินมากจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้ไฮเดรนเยียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ อีกทั้งจะต้องระวังในเรื่องของโรคใบจุดและโรคราแป้งที่อาจจะตามมาในช่วงระยะเวลาการปลูกอีกด้วย

วิธีการตัดแต่งกิ่ง

ไฮเดรนเยียเป็นไม้ดอกที่จะต้องมีการตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอ วิธีตัดแต่งกิ่งจะต้องใช้กรรไกรมือตัดดอกส่วนที่แก่จัดที่สุดหรือไม่ได้รูปทรง เพื่อให้ไฮเดรนเยีย สามารถแตกกิ่งและออกดอกช่อใหม่ได้สม่ำเสมอทั่วทั้งกิ่ง อีกทั้งการตัดแต่งกิ่งอย่างอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้ไฮเดรนเยียสามารถเจริญเติบโตและงอกดอกและใบที่มีความสวยงาม

การป้องกันโรคและแมลง

ไฮเดรนเยียมักจะพบปัญหาในเรื่องของใบจุดและมีปัญหาในเรื่องของแมลงที่อาจจะมากัดกินใบและดอกให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้นถ้าสังเกตว่าใบเริ่มมีจุดสีน้ำตาลให้ใช้ยากำจัดเชื้อราตามอัตราส่วนข้างขวดและมีการฉีดพรมทุกวันประมาณ 3-4 ครั้ง ก็จะทำให้บริเวณดอกและใบมีความสวยงามได้อย่างรวดเร็ว

การเพาะชำไฮเรนเยีย

บทส่งท้าย

ไฮเดรนเยียขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวมีสีสันที่หลากหลายให้เราได้เลือกชม โดยในปัจจุบันเป็นไม้ดอกที่คนส่วนใหญ่เลือกนำมาประดับบ้านหรือเลือกใส่ช่อดอกไม้เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษ เพราะดอกไม้ชนิดนี้มีความสวยงามแตกต่างจากดอกชนิดอื่นๆ ที่จะเพิ่มความสดใสเมื่อนำไปตกแต่งบริเวณบ้านของเราอีกด้วย

ขอขอบคุณคลิปจาก Muuyehn Studio

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ tipsoftree.com

5 ไอเดียแต่งสวนสวยด้วยต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บ้านน่าอยู่

รู้จัก ดอกกุหลาบสีม่วง ทั้งความหมายลึกซึ้งก่อนมอบให้คนรอบข้างและสายพันธุ์น่าปลูก